Con lăn càng chữ A

  • Part No.: Z4C-05101C
  • Circular loom Model: RX6.0/RX6.1 Starlinger.
  • Made in India

Liên hệ