Băng dính chịu nhiệt

  • Made in: China
  • Thickness: 0,13mm;
  • Length: 10m/pcs.
  • Size: 50cm;

Liên hệ