Chính sách bảo mật

   Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên website skytechvn.vn. như: Họ và tên, địa chỉ (nhà riêng hoặc văn phòng), địa chỉ email (công ty hoặc cá nhân), số điện thoại (di động, nhà riêng hoặc văn phòng), Các thông tin này được yêu cầu khi khách hàng muốn liên hệ với Công ty.

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu của Khách hàng và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh (nếu có).

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website skytechvn.vn sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp để:
Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và skytechvn.vn
Giao tiếp và giải quyết khiếu nại với khách hàng
Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Khách hàng tại skytechvn.vn
Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Không giới hạn thời gian, trừ trường hợp Khách hàng gửi yêu cầu hủy hợp đồng đến BQT hoặc Công ty giải thể, phá sản.

4. CÁC CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng đồng ý rằng trong trường hợp cần thiết, các cơ quan / tổ chức / cá nhân sau có quyền truy cập và thu thập thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Cái bảng
  Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website skytechvn.vn
  Nhà tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
  Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động
  Công ty nghiên cứu thị trường
  Công ty tư vấn tài chính, pháp lý và kiểm toán
  Người khiếu nại có thể chứng minh sự vi phạm của Khách hàng
  Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

5. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP SKYTECH VIỆT NAM

 • Địa chỉ:Phòng 3417- C5 D’Capitale, Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà nội.
 • Hotline: (84)912689949|(84)936636005
 • Email: info@skytechvn.vn
 • Website: https://skytechvn.vn

6. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu BQT thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến BQT. Khi tiếp nhận những phản hồi này, skytechvn.vn sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các cách nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng:

Qua email: info@skytechvn.vn.
Qua điện thoại: (84) 912689949 | (84) 936636005

7. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Website skytechvn.vn. Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website skytechvn.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật và quy chế này có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp, tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của Khách hàng khi chưa được sự đồng ý của Khách hàng, trừ các trường hợp quy định tại quy chế này hoặc quy định của Luật này. pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách hàng, BQT có trách nhiệm thông báo và làm việc với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời, đồng thời thông báo sự việc cho Khách hàng.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của skytechvn.vn.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích, sai phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến địa chỉ info@skytechvn.vn hoặc gọi đến số +84 936 636 005 để khiếu nại và cung cấp bằng chứng xác minh. liên quan đến vụ việc cho Ban quản lý. Cơ quan quản lý cam kết sẽ trả lời ngay lập tức hoặc chậm nhất là trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được đơn khiếu nại.