Skytech trở thành đại lý hãng Seamark ZM

   Skytech là Tổng đại lý của Seamark ZM, cho BGA Rework Station, máy kiểm tra tia X, máy đếm tia X. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022.
SKYTECH IDUSTRIAL VIETNAM.,JSC sẽ đại diện cho các sản phẩm của công ty Seamark ZM để bán hàng và dịch vụ sau bán hàng tại Việt Nam. Seamark sẽ nhận nguồn đã phân hủy/không sử dụng/không sử dụng để xử lý.