3RU2 Thermal Relay

  • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C
  • Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
  • Dòng điện định mức ở 400VAC
  • Tiêu chuẩn IEC 60947
  • Cấp bảo vệ quá tải Class10, kiểu bắt vit

Contact

Rơ-le nhiệt bảo vệ quá tải 3RU2

  • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C
  • Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
  • Dòng điện định mức ở 400VAC
  • Tiêu chuẩn IEC 60947
  • Cấp bảo vệ quá tải Class10, kiểu bắt vit

Gồm các Model sau:

Mã hàng 
Công suất (KW)
Dải cài đặt (A)
Gắn trên Contactor
Gắn độc lập
Kích thước S00
3RU2116-0AB0 
3RU2116-0AB1 
0.04 
0.11…0.16 
3RU2116-0BB0  3RU2116-0BB1  0.06  0.14…0.2 
3RU2116-0CB0  3RU2116-0CB1  0.06  0.18…0.25 
3RU2116-0DB0  3RU2116-0DB1  0.09  0.22…0.32 
3RU2116-0EB0  3RU2116-0EB1  0.09  0.28…0.4 
3RU2116-0FB0  3RU2116-0FB1  0.12  0.35…0.5 
3RU2116-0GB0  3RU2116-0GB1  0.18  0.45…0.63 
3RU2116-0HB0  3RU2116-0HB1  0.18  0.55…0.8 
3RU2116-0JB0  3RU2116-0JB1  0.25  0.7…1 
3RU2116-0KB0  3RU2116-0KB1  0.37  0.9…1.25 
3RU2116-1AB0  3RU2116-1AB1  0.55  1.1…1.6 
3RU2116-1BB0  3RU2116-1BB1  0.75  1.4…2 
3RU2116-1CB0  3RU2116-1CB1  0.75  1.8…2.5 
3RU2116-1DB0  3RU2116-1DB1  1.1  2.2…3.2 
3RU2116-1EB0  3RU2116-1EB1  1.5  2.8…4 
3RU2116-1FB0  3RU2116-1FB1  1.5  3.5…5 
3RU2116-1GB0  3RU2116-1GB1  2.2  4.5…6.3 
3RU2116-1HB0  3RU2116-1HB1  3 5.5…8 
3RU2116-1JB0  3RU2116-1JB1  4 7…10 
3RU2116-1KB0  3RU2116-1KB1  5.5  9…12.5 
3RU2116-4AB0  3RU2116-4AB1  7.5  11…16 
Gắn trên Contactor
Gắn độc lập
Kích thước S0
3RU2126-1CB0 
0.75 
1.8…2.5 
3RU2126-1DB0  1.1  2.2…3.2 
3RU2126-1EB0  1.5  2.8…4 
3RU2126-1FB0  1.5  3.5…5 
3RU2126-1GB0  2.2  4.5…6.3 
3RU2126-1HB0  3 5.5…8 
3RU2126-1JB0  4 7…10 
3RU2126-1KB0  5.5  9…12.5 
3RU2126-4AB0  7.5  11…16 
3RU2126-4BB0 
3RU2126-4BB1 
7.5  14…20 
3RU2126-4CB0  3RU2126-4CB1  11 17…22 
3RU2126-4DB0  3RU2126-4DB1  11 20…25 
3RU2126-4NB0  3RU2126-4NB1  15 23…28 
3RU2126-4EB0  3RU2126-4EB1  15 27…32 
3RU2126-4PB0  3RU2126-4PB1  18.5  30…36 
3RU2126-4FB0  3RU2126-4FB1  18.5  34…40 
Gắn trên Contactor
Gắn độc lập
Kích thước S2
3RU2136-1HB0 
3
5.5…8 
3RU2136-1JB0  4 7…10 
3RU2136-1KB0  5.5  9…12.5 
3RU2136-4AB0  7.5  11…16 
3RU2136-4BB0  7.5  14…20 
3RU2136-4DB0  11 18…25 
3RU2136-4EB0 
3RU2136-4EB1 
15 22…32 
3RU2136-4FB0  3RU2136-4FB1  18.5  28…40 
3RU2136-4GB0  3RU2136-4GB1  22 36…45 
3RU2136-4HB0  3RU2136-4HB1  22 40…50 
3RU2136-4QB0  3RU2136-4QB1  30 47…57 
3RU2136-4JB0  3RU2136-4JB1  30 54…65 
3RU2136-4KB0  3RU2136-4KB1  37 62…73 
3RU2136-4RB0  3RU2136-4RB1  37 70…80 
Gắn trên Contactor
Gắn độc lập
Kích thước S2
3RU2146-4FB0 
18.5 
28…40 
3RU2146-4HB0  22 36…50 
3RU2146-4JB0 
3RU2146-4JB1 
30 45…63 
3RU2146-4KB0  3RU2146-4KB1  37 57…75 
3RU2146-4LB0  3RU2146-4LB1  45 70…90 
3RU2146-4MB0  3RU2146-4MB1  45 80…100