Warranty Policy

Mọi sản phẩm mà Skytech cung cấp ngoài việc sẽ được bảo hành theo đúng điều khoản của nhà sản xuất, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ bảo hành với mọi nguồn lực tốt nhất từ Skytech.