Xích chống ồn RS SC-303-CG

    Xích chống ồn RS SC-303-CG

  • Xuất xứ: Maxton, Nhật Bản.
  • Kích thước: 3.048 mét/sợi.
  • Bước xích: 9.525mm.

 

17,000,000