Khởi động từ 3RT

Khởi động từ 3RT loại 4 cực

 • Xuất xứ: Siemens
 • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C (3RT)
 • Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
 • Dòng điện định mức tải AC-1 525A tại 400V AC
 • Tiêu chuẩn IEC/EN 60947-1

Liên hệ

 • Khởi động từ 3RT loại 4 cực
 • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C (3RT)
 • Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
 • Dòng điện định mức tải AC-1 525A tại 400V AC Tiêu chuẩn IEC/EN 60947-1
 • Gồm các model sau:
  Mã hàng 
  Tiếp điểm phụ 
  Dòng điện
  Us = 230 VAC
  Us = 24 VDC  
  Size S00 – Kích thước S00
  3RT2316-1AP00
  3RT2316-1BB40
  18
  3RT2317-1AP00 3RT2317-1BB40 22
  Us = 230 VAC
  Us = 24 VDC  
  Size S0 – Kích thước S0
  3RT2325-1AP00
  3RT2325-1BB40
  1 NO + 1 NC
  35
  3RT2326-1AP00 3RT2326-1BB40 1 NO + 1 NC 40
  3RT2327-1AP00 3RT2327-1BB40 1 NO + 1 NC 50
  Us = 230 VAC
  Us = 24 VDC  
  Size S2 – Kích thước S2
  3RT2336-1AP00
  1 NO + 1 NC
  60
  3RT2337-1AP00 1 NO + 1 NC 110
  Us = 230 VAC
  Us = 24 VDC  
  Size S2 – Kích thước S2
  3RT2344-1AP00
  1 NO + 1 NC
  110
  3RT2346-1AP00 1 NO + 1 NC 140
  3RT2348-1AP00 1 NO + 1 NC 160
  Us = 110…250 VAC/DC
  Us = 24…60 VAC/DC 
  Size S2 – Kích thước S2
  3RT1355-6AP36
  3RT1355-6AE36
  2 NO + 2 NC
  200
  Us = 110…250 VAC/DC
  Us = 24…60 VAC/DC 
  Size S10 – Kích thước S10
  3RT1363-6AP36
  3RT1363-6AE36
  2 NO + 2 NC
  275
  3RT1364-6AP36 3RT1364-6AE36 2 NO + 2 NC 350
  Us = 110…250 VAC/DC
  Us = 24…60 VAC/DC 
  Size S12 – Kích thước S12
  3RT1373-6AP36
  3RT1373-6AE36
  2 NO + 2 NC
  400
  3RT1374-6AP36 3RT1374-6AE36 2 NO + 2 NC 500
  3RT1375-6AP36 3RT1375-6AE36 2 NO + 2 NC 525