Contactor 3RT1

Khởi động từ 3RT và 3TF

  • Xuất xứ: Siemens
  • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C (3RT) và 40 ̊C (3TF)
  • Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
  • Công suất định mức tải AC-3, 400VAC: 3 – 450kW
  • Tiêu chuẩn IEC/EN 60947-1

Liên hệ

Mã hàng 
Tiếp điểm phụ 
Dòng điện Công suất
Us = 220…240 VAC/DC
Us = 23…26 VAC//DC 
Size S6 – Kích thước S6
3RT1054-1AP36 
3RT1054-1AB36 
2 NO + 2 NC 
115A 
55kW 
3RT1055-6AP36  3RT1055-6AB36  2 NO + 2 NC  150A  75kW 
3RT1056-6AP36  3RT1056-6AB36  2 NO + 2 NC  185A  90kW 
Us = 220…240 VAC/DC
Us = 23…26 VAC//DC 
Size S6 – Kích thước S6
3RT1064-6AP36 
3RT1064-6AB36 
2 NO + 2 NC 
225A 
110kW 
3RT1065-6AP36  3RT1065-6AB36  2 NO + 2 NC  265A  132kW 
3RT1066-6AP36  3RT1066-6AB36  2 NO + 2 NC  300A  160kW 
Us = 220…240 VAC/DC
Us = 23…26 VAC//DC 
Size S6 – Kích thước S6
3RT1075-6AP36 
3RT1075-6AB36 
4 NO + 4 NC 
630
335kW 
3RT1076-6AP36  3RT1076-6AB36  4 NO + 4 NC  820 450kW