50-1R KCM Chain

  • Xuất xứ: KCM, Nhật Bản.
  • Bước xích: 15.875mm.
  • Số dãy: 1 dãy.
  • Chiều dài xích: 3.048m/sợi.

Contact

Category: Tag:

The content is being updated