SIRIUS 3RV2 Motor Starter Protectors

CẦU DAO TỰ ĐỘNG BẢO VỆ ĐỘNG CƠ 3RV 2

  • Xuất xứ: Siemens
  • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C
  • Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
  • Dòng điện định mức ở 400VAC
  • Tiêu chuẩn IEC 60947

Liên hệ

Cầu dao tự động bảo vệ động cơ 3RV2, đến 100A, Tích hợp bảo vệ quá tải Class 10, kiểu bắt vít, gồm các sản phẩm sau:
Mã hàng 
Rating In (A) 
Power (kW) 
Setting range (A) 
Icu (A) 
3RV2011-0AA10
 Size S00, Class 10, without auxiliary switches – Kích thước S00, Class 10, không có tiếp điểm phụ 
3RV2011-0AA10 
0.16 
4
0.11…0.16 
100
3RV2011-0BA10  0.2  0.06  0.14…0.2  100
3RV2011-0CA10  0.25  0.06  0.18…0.25  100
3RV2011-0DA10  0.32  0.09  0.22…0.32  100
3RV2011-0EA10  0.4  0.09  0.28…0.4  100
3RV2011-0FA10  0.5  0.12  0.35…0.5  100
3RV2011-0GA10  0.63  0.18  0.45…0.63  100
3RV2011-0HA10  0.8  0.18  0.55…0.8  100
3RV2011-0JA10  1 0.25  0.7…1  100
3RV2011-0KA10  1.25  0.37  0.9…1.25  100
3RV2011-1AA10  1.6  0.55  1.1…1.6  100
3RV2011-1BA10  2 0.75  1.4…2  100
3RV2011-1CA10  2.5  0.75  1.8…2.5  100
3RV2011-1DA10  3.2  1.1  2.2…3.2  100
3RV2011-1EA10  4 1.5  2.8…4  100
3RV2011-1FA10  5 1.5  3.5…5  100
3RV2011-1GA10  6.3  2.2  4.5…6.3  100
3RV2011-1HA10  8 3 5.5…8  100
3RV2011-1JA10  10 4 7…10  100
3RV2011-1KA10  12.5  5.5  9…12.5  100
3RV2011-4AA10  1 7.5  10…16  55
3RV2021-0GA10 
Size S0, Class 10, without auxiliary switches – Kích thước S0, Class 10, không có tiếp điểm phụ
3RV2021-0GA10 
0.63 
0.18 
0.45…0.63 
100
3RV2021-0HA10  0.8  0.18  0.55…0.8  100
3RV2021-0JA10  1 0.25  0.7…1  100
3RV2021-0KA10  1.25  0.37  0.9…1.25  100
3RV2021-1AA10  1.6  0.55  1.1…1.6  100
3RV2021-1BA10  2 0.75  1.4…2  100
3RV2021-1CA10  2.5  0.75  1.8…2.5  100
3RV2021-1DA10  3.2  1.1  2.2…3.2  100
3RV2021-1EA10  4 1.5  2.8…4  100
3RV2021-1FA10  5 1.5  3.5…5  100
3RV2021-1GA10  6.3  2.2  4.5…6.3  100
3RV2021-1HA10  8 3 5.5…8  100
3RV2021-1JA10  10 4 7…10  100
3RV2021-1KA10  12.5  5.5  9…12.5  100
3RV2021-4AA10  16 7.5  10…16  55
3RV2021-4BA10  20 7.5  13…20  55
3RV2021-4CA10  22 11 16…22  55
3RV2021-4DA10  25 11 18…25  55
3RV2021-4NA10  28 15 23…28  55
3RV2021-4EA10  32 15 27…32  55
3RV2021-4PA10  36 18.5  30…36  20
3RV2021-4FA10  4 18.5  34…40  20
3RV2031-4SA10 
Size S2, Class 10, without auxiliary switches – Kích thước S2, Class 10, không có tiếp điểm phụ
3RV2031-4SA10 
14 5.5 9.5…14 65
3RV2031-4TA10  17 7.5 12…17 65
3RV2031-4BA10  20 7.5 14…20 65
3RV2031-4DA10  25 11 18…25 65
3RV2031-4EA10  32 15 22…32 65
3RV2031-4PA10  36 18.5 28…36 65
3RV2031-4UA10  40 18.5 32…40 65
3RV2031-4VA10  45 22 35…45 65
3RV2031-4WA10  52 22 42…52 65
3RV2031-4XA10  59 30 49…59 65
3RV2031-4JA10  65 30 54…65 65
3RV2031-4KA10  73 37 62…73 65
3RV2031-4RA10  80 37 70…80 40
3RV2041-4FA10 
Size S3, Class 10, without auxiliary switches – Kích thước S3, Class 10, không có tiếp điểm phụ
3RV2041-4FA10 
40 18.5 28…40 65
3RV2041-4HA10  50 22 36…50 65
3RV2041-4JA10  63 30 45…63 65
3RV2041-4KA10  75 37 57…75 65
3RV2041-4RA10  84 45 65…84 65
3RV2041-4YA10  93 45 75…93 65
3RV2041-4MA10  100 45,55 80…100 65
3RV2321-1AC10 
Size S0, without auxiliary switches -Kích thước S0, không có tiếp điểm phụ
3RV2321-1AC10 
1.6 
0.55 
Without 
100
3RV2321-1BC10  2 0.75  Without  100
3RV2321-1CC10  2.5  0.75  Without  100
3RV2321-1DC10  3.2  1.1  Without  100
3RV2321-1EC10  4 1.5  Without  100
3RV2321-1FC10  5 1.5  Without  100
3RV2321-1GC10  6.3  2.2  Without  100
3RV2321-1HC10  8 3 Without  100
3RV2321-1JC10  10 4 Without  100
3RV2321-1KC10  12.5  5.5  Without  100
3RV2321-4AC10  16 7.5  Without  55
3RV2321-4BC10  20 7.5  Without  55
3RV2321-4CC10  22 11 Without  55
3RV2321-4DC10  25 11 Without  55
3RV2321-4NC10  28 15 Without  55
3RV2321-4EC10  32 15 Without  55
3RV2321-4PC10  36 18.5  Without  20
3RV2321-4FC10  40 18.5  Without  20
3RV2331-4SC10 
Size S2, without auxiliary switches -Kích thước S2, không có tiếp điểm phụ
3RV2331-4SC10 
14
5.5 
Without 
65
3RV2331-4TC10  17 7.5  Without  65
3RV2331-4BC10  20 7.5  Without  65
3RV2331-4DC10  25 11 Without  65
3RV2331-4EC10  32 15 Without  65
3RV2331-4PC10  36 18.5  Without  65
3RV2331-4UC10  40 18.5  Without  65
3RV2331-4VC10  45 22 Without  65
3RV2331-4WC10  52 22 Without  65
3RV2331-4XC10  59 30 Without  65
3RV2331-4JC10  65 30 Without  65
3RV2331-4KC10  73 37 Without  65
3RV2331-4RC10  80 37 Without  65
3RV2341-4FC10 
Size S3, Class 10, without auxiliary switches -Kích thước S3, Class 10, không có tiếp điểm phụ
3RV2341-4FC10 
40
18.5 
Without 
65
3RV2341-4HC10  50 22 Without  65
3RV2341-4JC10  63 30 Without  65
3RV2341-4KC10  75 37 Without  65
3RV2341-4RC10  84 45 Without  65
3RV2341-4YC10  93 45 Without  65
3RV2341-4MC10  100 45,55 Without  65