3RT2 Contactor

  • Xuất xứ: Siemens
  • Nhiệt độ hoạt động: 60 ̊C
  •  Điện áp định mức (Ue) tới 690 VAC
  • Công suất định mức tải AC-3, 400VAC: 3 – 450kW
  • Tiêu chuẩn IEC/EN 60947-1

Contact

Category: Tag:
Mã hàng 
Tiếp điểm phụ 
Dòng điện Công suất
Us = 230 VAC 
Us = 24 VDC 
Size S00 – Kích thước S00 
3RT2015-1AP01 
3RT2015-1BB41 
1 NO 
7A 3KW
3RT2015-1AP02 
3RT2015-1BB42 
1 NC 
3RT2015-1AP04-3MA0 
3RT2015-1BB44-3MA0 
2NO+ 2NC 
3RT2016-1AP01 
3RT2016-1BB41 
1 NO 
9A 4KW
3RT2016-1AP02 
3RT2016-1BB42 
1 NC 
3RT2016-1AP04-3MA0 
3RT2016-1BB44-3MA0 
2NO+ 2NC 
3RT2017-1AP01 
3RT2017-1BB41 
1 NO 
12A 5.5KW
3RT2017-1AP02 
3RT2017-1BB42 
1 NC 
3RT2017-1AP04-3MA0 
3RT2017-1BB44-3MA0 
2NO+ 2NC 
3RT2018-1AP01 
3RT2018-1BB41 
1 NO 
16A 7.5KW
3RT2018-1AP02 
3RT2018-1BB42 
1 NC 
3RT2018-1AP04-3MA0 
3RT2018-1BB44-3MA0 
2NO+ 2NC 
Us = 230 VAC 
Us = 24 VDC 
Size S00 – Kích thước S00 
3RT2023-1AP00 
3RT2023-1BB40 
1NO+1NC 
9A 4KW
3RT2023-1AP04  3RT2023-1BB44 
2NO+ 2NC 
3RT2024-1AP00  3RT2024-1BB40 
1NO+1NC 
12A 5.5KW
3RT2024-1AP04  3RT2024-1BB44 
2NO+ 2NC 
3RT2025-1AP00  3RT2025-1BB40 
1NO+1NC 
17A 7.5KW
3RT2025-1AP04  3RT2025-1BB44 
2NO+ 2NC 
3RT2026-1AP00  3RT2026-1BB40 
1NO+1NC 
25A 11KW
3RT2026-1AP04  3RT2026-1BB44 
2NO+ 2NC 
3RT2027-1AP00  3RT2027-1BB40 
1NO+1NC 
32A 15KW
3RT2027-1AP04  3RT2027-1BB44 
2NO+ 2NC 
3RT2028-1AP00  3RT2028-1BB40 
1NO+1NC 
38A 18.5KW
3RT2028-1AP04  3RT2028-1BB44 
2NO+ 2NC 
Us = 230 VAC 
Us = 22…33 VAC/DC 
  Size S2 – Kích thước S2
3RT2035-1AP00 
3RT2035-1NB30 
1NO+1NC 
40A 18.5KW
3RT2035-1AP04  3RT2035-1NB34 
2NO+ 2NC 
3RT2036-1AP00  3RT2036-1NB30 
1NO+1NC 
50A 22KW
3RT2036-1AP04  3RT2036-1NB34 
2NO+ 2NC 
3RT2037-1AP00  3RT2037-1NB30 
1NO+1NC 
65A 30KW
3RT2037-1AP04  3RT2037-1NB34 
2NO+ 2NC 
3RT2038-1AP00  3RT2038-1NB30 
1NO+1NC 
80A 37KW
3RT2038-1AP04  3RT2038-1NB34 
2NO+ 2NC 
Us = 230 VAC 
Us = 22…33 VAC/DC 
Size S3 – Kích thước S3
3RT2045-1AP00 
3RT2045-1NB30 
1NO+1NC 
80A 37KW
3RT2045-1AP04  3RT2045-1NB34 
2NO+ 2NC 
3RT2046-1AP00  3RT2046-1NB30 
1NO+1NC 
95A 45KW
3RT2046-1AP04  3RT2046-1NB34 
2NO+ 2NC 
3RT2047-1AP00  3RT2047-1NB30 
1NO+1NC 
110A 55KW
3RT2047-1AP04  3RT2047-1NB34-3MA0 
2NO+ 2NC